Vlamme

Gebruik pyle om na fotogroepe te beweeg
Use arrows to move to photo groups.

Om te adverteer op webwerwe soos hierdie, kontak SuproNet
To advertise on web sites like this, contact
SuproNet

Nou ook beskikbaar:
Wildsfees 2002
Now also available:
Wildsfees 2002

Om animasie te herhaal, regsklik op bladsy en “Reload” of “Refresh”

Animasie - beelde van e-Motive

To repeat animation, right-click on page and “Reload” or “Refresh”

Beelde verskaf deur e-Motive.
Images provided by
e-Motive

Met die aansteek van die reuse kampvuur was daar ‘n “ontploffing” wat skynbaar deur die vlambare middels, wat gebruik is om die houtstapel aan die brand te steek, veroorsaak is . ‘n Vuurbol het uitgerol en selfs die burgemeester van Tshwane, Vader Smangaliso Mkhatshwa, omhul. Dit het voorgekom asof slegs ‘n brandweerman ‘n brandwond aan sy hand opgedoen het (foto).

Die gebeure is op video vasgelê deur Pat Rattey van e-Motive. Hy het goedgunstig vier raampies uit die video aan CenturioNet verskaf vir plasing op hierdie bladsye.

•  • •

When the bonfire was lit there was an “explosion” that was possibly caused by the fire accelerant used to assit in igniting the logpile. A fire ball rolled out and flames surrounded even the mayor of Tshwane, Father Smangaliso Mkhatshwa. Apparently only a fireman sustained a burn would to his hand (photo).

The events were captured on video by Pat Rattey of e-Motive. He kindly provided a few frames from the video to CenturioNet for publication on these pages.

Die foto’s hieronder beeld die gebeure in ietwat hoër resolusie uit. Die burgemeester is die sigbare persoon tweede van regs met sy hande langs sy sye.
Alle beelde verskaf goedgunstig verskaf deur
e-Motive.

The photographs below depict the events in slightly higher resolution. The mayor is the second visible person from the right, with his arms at his sides.
All images kindly provided by
e-Motive.

Raam 1. Bron: e-Motive
Raam 2. Bron: e-Motive
Raam 3. Bron: e-Motive
Raam 4. Bron: e-Motive

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

Wildsfees 2001

[Verhoog] [Oop Gebied] [Eksoties] [Lapas] [Vlamme]

Bekendstellingsinisiatief van:
Launch initiative by:

CenturioNet - logo
CenturioNet

© 2001 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na
Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice