Argief:
Hierdie was die webwerf van Centurion Sakekamer vanaf die 1990s tot 5 Oktober 2005. Dit word nou slegs behou as argief en word nie meer bygehou nie.
 

 

 

 

 

Portaal:
Afrikaans
Home:
English
Doelstellings
Lidmaatskap
Byeenkomste
Nuus
Bestuur
Kontak
Skakels
Terugvoer

Centurion Sakekamer

is 'n vereniging van sakemense wat in Centurion werk of woon en omsien na die gemeenskaplike belange van sakelui.

Die sakekamer is geaffilieer by die
Afrikaanse Handelsinstituut (AHI)

AHI Embleem

Webwerf
Geborg,
Ontwikkel,
Instandgehou
en Gehuisves
deur:
SuproNet

Nuut op die Netplek

Kennisgewings: Gholfdag en Vrouedag

 

 

Elders op die Web

Centurion van die Jaar 2004
Foto's van die wenners en gaste
KletsNet - bespreek sake rakende Centurion

 

 

Ontwikkel deur:

Centurion Sakekamer is trots om geassosieer te wees met die volgende twee Webwerwe:

SuproNet

CenturioNet       BesigheidCenturion

SuproNet
Doelgeskikte benutting van die Internet

[Portaal: Afrikaans] [Home: English]

[Doelstellings] [Lidmaatskap] [Byeenkomste] [Nuus] [Bestuur] [Kontak] [Skakels] [Terugvoer]

Meld asseblief enige probleme met hierdie bladsye aan by die Webmeester.
© 2002, 2003, 2004, 2005
SuproNet, 'n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste