Argief:
Hierdie was die webwerf van Centurion Sakekamer vanaf die 1990s tot 5 Oktober 2005. Dit word nou slegs behou as argief en word nie meer bygehou nie.
Archive:
This was the web site of the Centurion Business Forum from the 1990s until October 5, 2005. It is now only an archive site and is not updated.

Logo
Trofee98 Trofee99 Trofee99 Trofee98

Portaal:
Afrikaans
Home:
English

Geborg deur:
Sponsored by:
SuproNet

 

Trots om geassosieer te wees met:
Proud to be associated with:

CenturioNet

en:
and:

BesigheidCenturion

Welkom by Centurion Sakekamer se Netplek!

Ons vertrou dat u hier die inligting oor die sakekamer en sy bedrywighede sal kry wat u verlang. Indien nie, moet asseblief nie huiwer om direk met ons te skakel vir meer inligting nie.

Ons poog om inligting op hierdie Netplek volkome tweetalig (Afrikaans en Engels) aan te bied. U kan dus enige van die twee "takke" kies. Indien die inligting nog nie in die taal van u keuse beskikbaar is nie, sal u na die betrokke gedeelte in die ander taal verwys word

Welcome at the Web site of the Centurion Business Forum!

We trust that you will find the information about the forum and its activities that you require. If not, please do not hesitate to contact us directly for more information.

We try to provide all information on this Web site in both English and Afrikaans. You can therefore choose any one of the two "branches". If the information is not yet available in the language of your choice, you will be referred to the relevant section in the other language

 

 

 

 

[Portaal: Afrikaans] [Home: English]


Meld asseblief enige probleme met hierdie bladsye aan by die Webmeester.
Please report any problems with these pages to the
Webmaster
© 2002, 2003, 2004, 2005
SuproNet