Kaskarkenades 2002

Alternatiewe Webwerf •  Alternate Web Site
“Foto’s van “medium” gehalte, vertoon vinniger.  • Photographs of “medium” quality, faster display.
Om terug te keer na hoë gehalte foto’s, klik hier. To return to high quality photographs, click here.

Fotobeeld verskaf met die komplimente van CenturioNet.
Photo montage with the compliments of
CenturioNet

Vir foto’s van vorige jaar, sien Kaskarkenades 2001 • For photographs of previous year, see Kaskarkenades 2001

Vir doelgeskikte en bekostigbare Webwerwe, besoek SuproNet
For tailor-made and affordable Websites, visit
SuproNet
 

Let Wel

(1)
Die gehalte van foto’s wat op hierdie alternatiewe webwerf vertoon word is “medium” weens saampersing vir vinniger vertoon. Vir foto’s van hoër gehalte, besoek die
verstekwebwerf.

(2)
Die fokus is op die uitbeelding van die gebeurtenis. Die tegniese gehalte (fokus, ens) van sommige foto’s mag dus dalk nie ideaal wees nie.

Please Note:

(1)
The photo’s shown on this alternate site is of “medium” quality due to compression to allow for faster display. For photo’s of higher quality, visit the
default site.

(2)
The focus is on providing a view of the event. The technical quality (focus, etc.) of some photographs may therefore be less than ideal.

Vir doelgeskikte en bekostigbare Webwerwe, besoek SuproNet
For tailor-made and affordable Websites, visit
SuproNet
 

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

BesigheidCenturion •  BusinessCenturion

[Kaskarkenades 2002]

[Algemeen] [Kos en Kaartjies] [Graad 1] [Graad 2] [Graad 3] [Graad 4] [Graad 5] [Graad 6] [Graad 7]

Inisiatief van:
Initiative of:

CenturioNet - Afrikaans
CenturioNet - English

© 2002 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na
Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice
Rig navrae aan webmeester • Enquiries to webmaster