K2012 a - 01

K2012 a - 02

Kalender 2012 - snymeester anderR3C1

CenturioNet se • CenturioNet’s

Intreebladsy - Home
Leanne Olivier

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Let op Kopiereg • Note Copyright

CV: Leanne Olivier

CV: Leanne Olivier

Leanne Olivier is op 14 September 1986 gebore en het haar kinderjare in Centurion deurgebring en woon steeds hier. Sy het Skone en Toegepaste Kuns aan die Tshwane Universiteit van Tegnologie studeer en gradueer in 2008 met lof in al haar vakke. Haar werk is uitgestal in die Pretoria Kunsmuseum en by die International Leadership Summit in 2010. Terwyl sy aktief is in die dekor- en kunsindustrie, fokus sy op muurskilderye, verskeie verftegnieke op mure, meubels en sementkuns en leef haarself uit deur haar tekeninge en skilderye.

Leanne ontvang baie lof vir haar houtskoolsketse. Haar tegniek illustreer ‘n intense liefde vir ingewikkelde detail terwyl sy steeds in staat is om ‘n stemming en gevoel in elkeen van haar tekeninge of skilderye vas te lę. Haar kuns behels ‘n interaksie tussen sub- en objektiwiteit en weerspieël gevoel en houding sonder om sentimenteel te wees. Hoewel haar kuns met persoonlike en subtiele betekenis besiel is, is sy vasberade om kunsonthalwe kuns te skep. Sy beskou die kyker as medeskepper wat sy/haar eie betekenis, droom en verhaal rondom die kunswerk skep. Haar kuns gaan oor die “Raamwerk van Betekenis”.


Kontak Leanne vir meer inligting.

Leanne Olivier was born on the 14th September 1986 and spent her childhood in Centurion, where she still resides. In 2008 she graduated at the Tshwane University of Technology cum laude in all her subjects on Fine and Applied Arts. Her artworks have been exhibited at the Pretoria Art Museum as well as the International Leadership Summit in 2010. Working in the decor and art industry, she specialises in murals, various paint techniques on walls, furniture and cement carvings, as well as expressing herself through her drawings and paintings.

Leanne has received much praise for her charcoal drawings. Her technique not only reveals an intense love for intricate details but she is able to capture a mood and feeling in each of her drawings or paintings. Her art is about interplay between subjectivity and objectivity as well as expressing sentiment without being sentimental. While the art she creates is imbued with personal and subtle meaning, she remains steadfast about creating art for art's sake. In her mind, the viewer is the co-creator, therefore creating their own meaning, dreams and stories around the artwork. Her art is about the “Construction of Meaning”.


Contact Leanne for more information.

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)
[Kalender 2012 Calendar]

[Leanne Olivier] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2011. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to CenturioNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2011. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09