K2012 a - 01

K2012 a - 02

Kalender 2012 - snymeester anderR3C1

CenturioNet se • CenturioNet’s

Intreebladsy - Home
Gratis Kalender • Free Calendar

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Let op Kopiereg • Note Copyright

Kalender 2012 - voorblad
Kalender 2012 - Mei
Kalender 2012 - Mrt

Die handige lessenaarkalender word deur CenturioNet in Centurion versprei.

Fisiese kalenders is slegs beskikbaar aan persone wat dit in Centurion kan kom afhaal. Ons kan ongelukkig nie gratis kalenders pos nie weens die hoë koste daaraan verbonde.  Kalenders kan verkry word (terwyl voorraad hou, een per persoon volgens ons diskresie) by die volgende punte:

  • Minuteman Press, Centurion (Winkel 3, Simarlopark, Hendrik Verwoerdlaan)(Gesluit 23 Des 2010 tot 4 Jan 2011)

Vir diegene wat nie ‘n fisiese kalender kan bekom nie, bied ons verskeie vorme van elektroniese weergawes, insluitende een wat u self kan druk:

CenturioNet distributes this handy desk calendar in Centurion.


Physical calendars are only available to people who can collect it in Centurion. Unfortunately we cannot mail free calendars due to the high cost involved. Calendar can be obtained (while stocks last, one per person at our discretion) from the following places:

  • Minutemann Press, Centurion (Shop 3, Simarlo Park, Hendrik Verwoerd Drive)(Closed 23 Dec 2010 to 4 Jan 2011)

For those who cannot obtain a physical calendar, we offer various electronic versions, including one you can print yourself

  • Vir gratis elektroniese weergawe in skermskutformaat (“screen saver”) of muurpapier), besoek “Aflaai”.
  • Vir gratis elektroniese weergawe as  muurpapier (“wallpaper”), besoek “Aflaai”.
  • Om die kalender self te druk, klik hier.
  • For a free electronic version  as screensaver, visit “Download”.
  • For a free electronic version  as wallpaper, visit “Download”.
  • To print your own calendar, click here.

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans) • CenturioNet (English)
[Kalender 2012 Calendar]

[Leanne Olivier] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2011. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to CenturioNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2011. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09