K2008 - 01

K2011 a - 02

Kalender 2011 - snymeester anderR3C1

CenturioNet se • CenturioNet’s

Intreebladsy - Home

Eddie Morrison

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Let op Kopiereg • Note Copyright

CV: Eduard Marthinus Morrison

CV: Eduard Marthinus Morrison

Eddie is op 23 April 1959 in Vanderbijlpark  gebore en het 21 jaar in die Suid-Afrikaanse Weermag gedien.

Reeds in sy vroeë skooldae het hy groot belangstelling in kuns getoon en het as skolier talle houtskoolwerke geskep. Sedert sy eerste jaar in die Weermag is hy opdrag gegee om décor vir jaareindfunksies en militêre balle te skilder en is gereeld deur koshuise van plaaslike universiteite en kolleges versoek om die décor wat hy geskep het, beskikbaar te maak vir hulle huisfunksies.

In 1999 het hy sy eie besigheid, Edna Freight Services, begin en is steeds daarby betrokke. In 2004 het Eddie na ‘n hoër rat oorgeskakel en meer aandag begin gee aan die skep van houtskoolwerke en skilderye, meestal in akriel. Een van sy grootste werke tot datum, ‘n muurskildery van 60 meter, het hy in 2006 geskilder.

Sy eerste novelle, ‘Turnaround’ sien in 2008 die lig en hy werk tans aan drie boeke: ‘n opvolg genaamd ‘Dead End’, ‘n biografie, ‘Who’s to Blame’ en ‘Darker than the Night’, ‘n somber siening van die lewe van die straatkinders van Suid-Afrika.

In 2009 het Audi hom genader om ‘n solo-uitstalling te hou om saam te val met die bekendstelling van die nuwe Audi R8 supermotor.

Die Centurion Kunsvereniging het hom in Maart 2010 verkies as voorsitter.

Sedert 2008 het hy reeds aan agt uitstallings in die skone kunste deelgeneem en is in 2010 by die jaarlikse Kunstenaar-van-die-Jaaruitstalling van die Centurion Kunsvereniging aangewys as ‘Kunstenaar van die Jaar’.

Eddie is getroud met Naomi en het twee kinders, Jacques en Chantelle. Chantelle is ook ‘n ywerige kunstenaar.

Kontak Eddie vir meer inligting.

Eddie was born in Van der Bijl Park on the 23rd of April 1959. He served in the South African Defence Force for 21 years.

Since early schooldays he has shown a huge interest in art and has produced numerous charcoals as a scholar. From his first year in the Defence Force he was commissioned to paint décor for year end functions and military balls and has often been approached by dormitories of the local universities and colleges to use the décor he has painted for their house functions.

In 1999 he started his own business, Edna Freight Services which is still in operation today. Eddie shifted gears in 2004 when he seriously started producing charcoals and paintings, mainly in acrylics. In 2006 he produced one of his largest works yet when he painted a 60 metre mural.

In 2008 he launched his first novel, Turnaround, and currently he is working on three books : the sequel, ‘Dead End’; a biography, ‘Who’s to Blame’ and a bleak outlook on the life of the street children of  South Africa, ‘Darker than the Night’.

In 2009 he was approached by Audi to have a solo exhibition with the launch of the new Audi R8 supercar.  

Eddie was appointed the Chairman of the Centurion Arts Association in March 2010.

He has exhibited in eight fine arts exhibitions since 2008 and received the award ‘Artist of the Year’ in 2010 at the Centurion Arts Association annual Artist of the Year Exhibition.

Eddie is married to Naomi and has two children, Jacques and Chantelle, who is also a keen artist.


Contact Eddie for more information.

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)
[Kalender 2011 Calendar]

[Eddie Morrison] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2010. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to CenturioNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2010. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09