K2008 - 01

K2009 a - 02

K2009 a - 03 1

K2009 a - 03 2

K2009 a - 03 3

K2009 a - 03 4

K2009 a - 03 5

K2009 a - 03 6

CenturioNet se • CenturioNet’s

Intreebladsy - Home
Werke • Works

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Let op Kopiereg • Note Copyright

Die onderstaande werke deur skoliere van Hoėrskool Eldoraigne word gebruik in CenturioNet se 2009 lessenaarkalender. Besoek CenturioNet se “Aflaai” vir:

  • “Muurpapier” en groter weergawes van hierdie werke.
  • Maandelikse kalenders as muurpapier
  • Maandelikse kalender as skermskut (“screensaver”)

of Druk jou eie kalender! - klik hier.

The works below by pupils of Hoėrskool Eldoraigne  are used in CenturioNet’s desk calendar for 2009. Visit “Download” on CenturioNet for:

  • Wallpaper of these works.
  • Monthly calendars as wallpaper
  • Monthly calendar as screensaver

or Print your own calendar! - click here.

 

 

Die kunswerk hieronder verskyn in die kalender. Klik hier vir nog kunswerk wat nie in die kalender verskyn nie.

The artworks below appear in the calendar. Click here for more artworks not featured in the calendar.

Nog werk van skoliere van Hoėrskool Eldoraigne • More work by pupils of Hoėrskool Eldoraigne

Klik asseblief hier om na die navraagvorm te gaan en vir die skool se kontakinligting .
•
Please click here to access the enquiry form and for the school’s contact detail.

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans) • CenturioNet (English)
[Kalender 2009 Calendar]

[Hoėrskool Eldoraigne] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2008. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to CenturioNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2008. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09