K2008 - 01

K2009 a - 02

K2009 a - 03 1

K2009 a - 03 2

K2009 a - 03 3

K2009 a - 03 4

K2009 a - 03 5

K2009 a - 03 6

CenturioNet se ē CenturioNet’s

Intreebladsy - Home
Kuns & Kunstenaars ē Art & Artists
HoŽrskool Eldoraigne

Deel van CenturioNet ē Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf ē A SuproNet Web Site
Let op Kopiereg ē Note Copyright

Kuns by HoŽrskool Eldoraigne

Art at HoŽrskool Eldoraigne

HoŽrskool Eldoraigne bied benewens Kuns en Kultuur as vak vir Graad 8 en 9 leerders ook Visuele Kuns en Ontwerp as keusevakke vir Graad 10, 11 en 12 leerders aan. Beide vakke het ‘n 50% teoretiese afdeling en 50% praktiese komponent.

Visuele Kuns bied aan die leerder die geleentheid om ‘n verskeidenheid praktiese dissiplines te bemeester. Leerders het die geleentheid om met ‘n verskeidenheid media te eksperimenteer – potlood, houtskool en contť as tekenmedia; aquarelle, waterverf, akrielverf en olieverf as skildermedia en ook ets en linodrukke as drukgrafikamedia.

Daar word deurentyd gepoog om praktiese opdragte so te gee dat die leerder se eie denke, wÍreld en kreatiwiteit verbreed word – met die gevolg dat werklik puik werke gelewer word.

In die vak Ontwerp word gefokus op grafiese ontwerp met praktiese opdragte soos o.a logo ontwerp en toepassing daarvan, inligtingsontwerp met o.a plakate, boekomslae  en illustrasies; modeontwerp met klem op bybehore soos skoene en ook vryer ontwerpe soos muurpanele en meubelonwerp. Klem val op die toepassing van basiese ontwerpsbeginsels op objekte op ‘n innoverende en kreatiewe wyse.

Vir verdere inligting kontak gerus HoŽrskool Eldoraigne Kunsdepartement by 012 660 2066 /7/2270 of besoek www.hseldo.co.za.

In addition to Art and Culture as subject for Grade 8 and 9, HoŽrskool Eldoraigne also offers Visual Art and Art Design as elective subjects for Grades 10, 11 and 12 learners. Both subjects have theoretical and practical components, each making up 50% of the curriculum.

Visual Art allows the learner the opportunity to master a variety of practical disciplines. Learners can experiment with a variety of media - pencil, charcoal and contť as drawing media, aquarelle, water-colour, acrylic and oil as paint media and etching and lino as graphical print media.

Throughout the courses, the aim is to give practical assignments that will broaden the learner’s own mind, world and creativity. The result is that excellent works are produced.

The focus in the Art Design subject is on graphic design with practical assignments such as logo design and application, information design including posters, book covers and illustrations, fashion design with emphasis on accessories such as shoes and less formal design such as wall panels and furniture design. The emphasis is on applying basic design principles to objects in an innovative and creative way.

For more information, please contact the Art department at HoŽrskool Eldoraigne at (012) 660-2066/2270 or visit www.hseldo.co.za.

Kunstenaars

Artists

 

Inge Brits
Kalender 2009 - 04Kalender 2009 - 20
April/April, Ander/Other

Twee jaar kunsklasse bygewoon en reeds twee jaar kuns op skool.

Attended art classes for two years and has had two years of art at school.

 

Monja Cloete
Kalender 2009 - 06
Junie/June

en.artists.de/Monja.html

en.artists.de/Monja.html

 

Beatrix du Plessis
Kalender 2009 - 02
Februarie/February

www.warsoftheroses.deviantart.com

www.warsoftheroses.deviantart.com

 

Heidi Fourie
Kalender 2009 - 09
September/September

Beste prestasie in Visuele Kuns by HoŽrskool Eldoraigne in Gr 10, 11 en 12.
Tekenkunstrofee by HoŽrskool Eldoraigne in Gr 11 en 12
Eerste prys in PNA se “Art in Sight”-kunskompetisie in 2005.
Beplan om in 2009 Beeldende Kunste te studeer.
Die werk “Aalwyne” is geÔnspireer deur die aalwyne in die tuin van die Voortrekkermonument.

Best performance in Visual Art at HoŽrskool Eldoraigne in Gr 10, 11 and 12.
Art Drawing trophy at HoŽrskool Eldoraigne in Gr 11 and 12.
First prize in PNA’s ‘Art in Sight’ art competition in 2005.
Plans to study Visual Arts in 2009.
The “Aalwyne” (aloes) artwork was inspired by the aloes in the garden of the Voortrekker Monument
.

 

Jonel Fourie
Kalender 2009 - 10
Oktober/October

Afdelingswenner (Skilderkuns), Centurion Kunstefees (Gr 6 en 7)
Beste kunsstudent by Laerskool Swartkop (Gr 7)

Category winner (Paintings), centurion Art Festval (Gr 6 and 7)
Best art student at Laerskool Swartkop (Gr 7)

 

Gizelle Fourie-Huyser
Kalender 2009 - 16
Ander/Other

Om hierdie skildery aan te koop, skakel 082-955-1848

To buy this painting, phone 082-955-1848.

 

Bianca le Roux
Kalender 2009 - 03
Maart/March

Vier jaar kunsklasse bygewoon.
Neem kuns aan HoŽrskool Eldoraigne.

Attended art classes for four years.
Has art as subject at HoŽrskool Eldoraigne.

 

Warren Linden
Kalender 2009 - 17
Ander/Other

Warren is baie kunstig met potloodsketse en verf.

Warren is very artistic, using pencil and paint.

 

Jaretha Lombaard
Kalender 2009 - 11Kalender 2009 - 21
November/November, Ander/Other

Beste kunsleerder Gr 6 en Gr 7
Beste kunsprestasie Gr 10
Neem Visuele Kuns sedert Gr 10

Best art learner Gr 6 and Gr 7.
Best art performance Gr 10.
Enrolled in Visual Art since Gr 10.

 

Nadine Nortjť
Kalender 2009 - 05Kalender 2009 - 07
Mei/May, Julie/July

Individualistiese kreatiewe kunstenares wat olieverf as medium verkies.

Individualistic, creative artist who prefers oil as medium.

 

Werner Odendaal
Kalender 2009 - 14Kalender 2009 - 15
Ander/Other

Neem kuns op skool en doen graag houtwerk en werk met ander media.

Enrolled in art at school and likes woodworking and other media.

 

Frances Spangenberg
Kalender 2009 - 18
Ander/Other

 

Patricia van der Walt
Kalender 2009 - 08
Augustus/August

Kunsleerling by HoŽrskool Eldoraigne (Gr 10, 2008)

Art pupil at HoŽrskool Eldoraigne (Gr 10, 2008).

 

Charlotte van Niekerk
Kalender 2009 - 13
Ander/Other

 

Jeanika Vermeulen
Kalender 2009 - 12Kalender 2009 - 19
Desember/December, Ander/Other

Neem Visuele Kuns by HoŽrskool Eldoraigne vanaf Gr 10.

Enrolled in Visual Art at HoŽrskool Eldoraigne since Gr 10.

 

Jana Wessels
Kalender 2009 - 01
Januarie/January

 

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans) ē CenturioNet (English)
[Kalender 2009 Calendar]

[HoŽrskool Eldoraigne] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2008. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to CenturioNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2008. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09