K2008 - 01

K2009 a - 02

K2009 a - 03 1

K2009 a - 03 2

K2009 a - 03 3

K2009 a - 03 4

K2009 a - 03 5

K2009 a - 03 6

CenturioNet se • CenturioNet’s

Intreebladsy - Home
Gratis Kalender • Free Calendar

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Let op Kopiereg • Note Copyright

K2009 - Voor
K2009 - Jan
K2009 - Feb

Die handige lessenaarkalender word deur CenturioNet in Centurion versprei.

Fisiese kalenders is slegs beskikbaar aan persone wat dit in Centurion kan kom afhaal. Ons kan ongelukkig nie gratis kalenders pos nie weens die hoë koste daaraan verbonde.  Kalenders kan verkry word (terwyl voorraad hou, een per persoon volgens ons diskresie) by die volgende punte:

 • Hoërskool Eldoraigne - Ontvangs (Gesluit tydens Gauteng skoolvakansies.)
 • Classic Frames Art Gallery, Winkel 4, mall@reds
  www.southafricaart.co.za
 • Minuteman Press, Centurion (Winkel 3, Simarlopark, Hendrik Verwoerdlaan)(Gesluit 23 Des 2008 tot 4 Jan 2009)
 • Frantique, Centurion (Winkel 76, Irene Village Mall)
  www.frantique.co.za

Vir diegene wat nie ‘n fisiese kalender kan bekom nie, bied ons verskeie vorme van elektroniese weergawes, insluitende een wat u self kan druk:

CenturioNet distributes this handy desk calendar in Centurion.


Physical calendars are only available to people who can collect it in Centurion. Unfortunately we cannot mail free calendars due to the high cost involved. Calendar can be obtained (while stocks last, one per person at our discretion) from the following places:

 • Hoërskool Eldoraigne - Reception (Closed during Gauteng school holidays.)
 • Classic Frames Art Gallery, Shop 4, mall@reds
  www.southafricaart.co.za
 • Minutemann Press, Centurion (Shop 3, Simarlo Park, Hendrik verwoerd Drive)(Closed 23 Dec 2008 to 4 Jan 2009)
 • Frantique, Centurion (Shop 76, Irene Village Mall)
  www.frantique.co.za

For those who cannot obtain a physical calendar, we offer various electronic versions, including one you can print yourself

 • Vir gratis elektroniese weergawe in skermskutformaat (“screen saver”) of muurpapier), besoek “Aflaai”.
 • Vir gratis elektroniese weergawe as  muurpapier (“wallpaper”), besoek “Aflaai”.
 • Om die kalender self te druk, klik hier.
 • For a free electronic version  as screensaver, visit “Download”.
 • For a free electronic version  as wallpaper, visit “Download”.
 • To print your own calendar, click here.

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)
[Kalender 2009 Calendar]

[Hoërskool Eldoraigne] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2008. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to CenturioNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2008. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09