K2008 - 01

K2008 a - 02

K2008 a - 03 1

K2008 a - 03 2

K2008 a - 03 3

K2008 a - 03 4

K2008 a - 03 5

K2008 a - 03 6

CenturioNet se CenturioNet’s

K2008 - Banier met teks
Kontak  Contact

Deel van CenturioNet Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf A SuproNet Web Site

Navraag - Enquiry
Karien Boonzaaier: Kontakbesonderhede - Contact Detail

Doen Navraag by Karien Boonzaaier
Send Enquiry to Karien Boonzaaier

Belangrik: Gebruik hierdie vorm slegs indien u inligting van die kunstenaar wie se werke op die kalender verskyn, wil verkry. Indien u ‘n kalender wil versoek, gebruik die vorm by Gratis Kalender.
Important: Only use this form if you want to send an enquiry to the artist who’s works appear on the calendar. If you want to request a calendar, use the form at Free Calendar.

 

Geen van die velde is verpligtend nie maar ons het u e-posadres nodig om antwoorde te kan stuur.
----
None of the fields are compulsory but we need your e-mail address to send answers to you.

 

Naam:
Name:

E-posadres:
E-mail Address:

Bevestig E-posadres:
Confirm E-mail Address:

Ander kontakbesonderhede wat gebruik mag word om te reageer:
Other contact detail that may be used to respond:

Navraag aan:
Enquiry to

Navraag
Enquiry

Indien die vorm suksesvol ontvang word, sal u na ‘n “Suksesvol”-bladsy geneem word. Indien nie, probeer weer of stuur die inligting per e-pos aan louise by supronet.co.za. (Adres “vermom” om gemorsposrobotte te flous.)
If the form has been received successfully, you will be taken to a “Successful” page. If not, please try again or send the request via e-mail to louise at supronet.co.za. (Address “disguised” to counter spam robots.)

 

Kontakbesonderhede / Contact Detail

Karien Boonzaaier

Telefoon/Telephone:

+27 (0)12 654-1648

Sel/Cell/Mobile:

+27 (0)83 417-8546

 

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans) CenturioNet (English)
[Kalender 2008 Calendar]

[Karien Boonzaaier] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2007. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2007. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09