K2008 - 01

K2008 a - 02

K2008 a - 03 1

K2008 a - 03 2

K2008 a - 03 3

K2008 a - 03 4

K2008 a - 03 5

K2008 a - 03 6

CenturioNet se • CenturioNet’s

K2008 - Banier met teks
Gratis Kalender • Free Calendar

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site

100p - Kalender 2008 Voor
100p - Kalender 2008 November
100p - Kalender 2008 Desember

Die handige lessenaarkalender word deur CenturioNet in Centurion versprei.

Fisiese kalenders is slegs beskikbaar aan persone wat dit in Centurion kan kom afhaal. Ons kan ongelukkig nie gratis kalenders pos nie weens die hoë koste daaraan verbonde. Vir diegene wat nie ‘n fisiese kalender kan bekom nie, bied ons verskeie vorme van elektroniese weergawes, insluitende een wat u self kan druk:

CenturioNet distributes this handy desk calendar in Centurion.


Physical calendars are only available to people who can collect it in Centurion. Unfortunately we cannot mail free calendars due to the high cost involved. For those who cannot obtain a physical calendar, we offer various electronic versions, including one you can print yourself

  • Vir gratis elektroniese weergawe in skermskutformaat (“screen saver”) of muurpapier), besoek “Aflaai”.
  • Vir gratis elektroniese weergawe as muurpapier (“wallpaper”), besoek “Aflaai”.
  • Om die kalender self te druk, klik hier.
  • For a free electronic version as screensaver, visit “Download”.
  • For a free electronic version as wallpaper, visit “Download”.
  • To print your own calendar, click here.

Versoek Gratis Kalender
Request Free Calendar

Belangrik: Gebruik slegs hierdie vorm indien u die kalender in Centurion, Gauteng, Suid-Afrika kan kom afhaal. Andersins, gebruik een van die gratis elektroniese weergawes hierbo genoem.
Important: Only use this form if you can collect the calendar in Centurion, Gauteng, South Africa. Otherwise, use one of our free electronic versions mentioned above.

 

Geen van die velde is verpligtend nie maar ons het u e-posadres nodig om bevestiging te kan stuur dat u versoek toegestaan word.
----
None of the fields are compulsory but we need your e-mail address to send confirmation of acceptance of you request.

 

Naam:
Name:

E-posadres:
E-mail Address:

Bevestig E-posadres:
Confirm E-mail Address:

Organisasie:
Organisation:

Stad/dorp:
City/town:


If not close to Centurion, South Africa, please rather download an electronic version or printable version. We cannot mail calendars, you have to fetch it.
Indien nie naby Centurion, Suid-Afrika, laai asseblief eerder ‘n elektroniese of die drukbare weergawe af. Ons kan nie kalenders pos nie, u moet dit kom haal.

Land:
Country:

Het u organisasie ‘n webwerf?
Does your organisation have a web site?

Indien wel, wat is die webadres?
If “yes”, what is the web address?

Indien u meer as een kalender versoek, hoeveel en hoekom soveel?
If you request more than one calendar, how many and why so many?

Hoe het u van CenturioNet te wete gekom?
How did you come to know about CenturioNet?

Enige voorstelle/ versoeke/ kommentaar oor CenturioNet of verwante webwerwe?
Any suggestions/ requests/ comments about CenturioNet or related web sites?

Indien ons in die toekoms ‘n nuusbrief uitstuur, mag ons u op ons adreslys plaas?
If, in the future, we send out a newsletter, may we put you on our mailing list?

U besonderhede sal nie aan enige buitepartye beskikbar gestel word nie.
Your information will not be provided to any external parties.

Indien die vorm suksesvol ontvang word, sal u na ‘n “Suksesvol”-bladsy geneem word. Indien nie, probeer weer of stuur die inligting per e-pos aan kalender2007 by supronet.co.za. (Adres “vermom” om gemorsposrobotte te flous.)
If the form has been received successfully, you will be taken to a “Successful” page. If not, please try again or send the request via e-mail to kalender2007 at supronet.co.za. (Address “disguised” to counter spam robots.)

 

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans) • CenturioNet (English)
[Kalender 2008 Calendar]

[Karien Boonzaaier] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2007. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2007. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09