K2008 - 01

K2008 - 02

K2008 - 03

K2008 - logos

CenturioNet se • CenturioNet’s

K2008 - Banier met teks

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site

K2008 - Karien 01

K2008 - Karien 02 1

K2008 - Karien 02 2

K2008 - Karien 02 3

K2008 - Karien 03

K2008 - Karien 04 - Naam

Die 2008 weergawe is CenturioNet se sewende lessenaarkalender en is die sesde in ‘n reeks waarin ons die werk van kunstenaars van Centurion uitbeeld. Die vorige kunstenaarskalenders was as volg:

The 2008 version is the seventh desktop calendar by CenturioNet and the sixth in our series featuring works by artists of Centurion. The previous calendars featuring artists were:


In 2008 se kalender word werke van Karien Boonzaaier vertoon.


The 2008 calendar contains works by Karien Boonzaaier.

 

 

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)

[Karien Boonzaaier] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2007. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2007. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09