CenturioNet (Afrikaans) • CenturioNet (English)

 

Bannier - CenturioNet

CenturioNet - Afrikaans

 

Soek!

 

Een vlak op in struktuur

 

 

Kontak
Contact

 

 

 

 

Navraag - Enquiry
Louise Grove-Wiechers: Kontakbesonderhede - Contact Detail

Doen Navraag by Louise Grove-Wiechers
Send Enquiry to Louise Grove-Wiechers

Belangrik: Gebruik hierdie vorm slegs indien u inligting van die kunstenaar wie se werke op die kalender verskyn, wil verkry. Indien u ‘n kalender wil versoek, gebruik die vorm by Gratis Kalender.
Important: Only use this form if you want to send an enquiry to the artist who’s works appear on the calendar. If you want to request a calendar, use the form at Free Calendar.

Geen van die velde is verpligtend nie maar ons het u e-posadres nodig om antwoorde te kan stuur.
----
None of the fields are compulsory but we need your e-mail address to send answers to you.

Naam:
Name:

E-posadres:
E-mail Address:

Bevestig E-posadres:
Confirm E-mail Address:

Ander kontakbesonderhede wat gebruik mag word om te reageer:
Other contact detail that may be used to respond:

Navraag aan:
Enquiry to

Navraag
Enquiry

Indien die vorm suksesvol ontvang word, sal u na ‘n “Suksesvol”-bladsy geneem word. Indien nie, probeer weer of stuur die inligting per e-pos aan louise by supronet.co.za. (Adres “vermom” om gemorsposrobotte te flous.)
If the form has been received successfully, you will be taken to a “Successful” page. If not, please try again or send the request via e-mail to louise at supronet.co.za. (Address “disguised” to counter spam robots.)

 

Kontakbesonderhede / Contact Detail

Louise Grove-Wiechers

Telefoon/Telephone:

+27 (0)12 663-6126

Sel/Cell/Mobile:

+27 (0)82 416-2393

Faks/Fax:

+27 (0)12 377-1257

 

Rand - skeiding

Waarheen nou?
Where to now?

 

 

Hier


HereEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

 

[Intree • Home]

[Louise Grove-Wiechers] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko. Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 

SuproNet
Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2006. Alle regte voorbehou.

SuproNet
This web site and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2006. All rights reserved.

 

Rand - onder

 

 

 

 

 

Vir ontwerp en huisves van webwerwe soos hierdie:

SuproNet - Afrikaans

SuproNet - English

 

 

Druk jou eie kalender op jou drukker. Klik hier.

Print your own calendar on your printer. Click here.

 

Vir ander elektroniese weergawes van die kalender (“muurpapier” of skermskut), klik hier

For other electronic versions of the calendar (wallpaper or screen saver), click here

 

Inskrywing in Centurion se Internet besigheidsgids.
Entry in Centurion’s online business directory.