CenturioNet (Afrikaans) • CenturioNet (English)

 

Bannier - CenturioNet

CenturioNet - Afrikaans

 

Soek!

 

Een vlak op in struktuur

 

 

Kersfeesbanier 2004
Elmarie Krische

 

 

 

 

Elmarie Krische

Doen navraag oor Elmarie se werk:
Klik hier

Enquire about Elmarie’s work:
Click here

 

 

Elmarie Krische is ‘n gebore en getoë Pretorianer en woon reeds geruime tyd in Centurion.

In 1983 verwerf sy ‘n BA (Ed) Kuns aan die Universiteit van Pretoria. Daarna het sy by verskillende hoërskole in Pretoria en Johannesburg omgewings kuns onderrig. In 1995 begin sy met privaatonderrig in teken- en skilderkuns aan kinders en volwassenes . Elmarie het in 2004 by die Centurion Kunsvereniging aangesluit en by die Kunstenaar van die Jaar-uitstalling ‘n merietetoekenning ontvang.

Kuns is Elmarie se passie en sy put net soveel genot daaruit om ander te leer teken en skilder as om self te skilder. Die terapeutiese aspek van kuns maak kunsonderrig vir haar baie sinvol en bevredigend.

Elmarie werk graag in verskillende mediums soos akriel-, olie- en waterverf asook pastelle. Sy hou ook van verskillende temas en style. Haar werk wissel van realisties tot ‘n meer abstrakte benadering. Alle vorms van die kunste interesseer haar - nie net die beeldende kuns nie maar ook uitvoerende kunste.

Sy glo enige mens kan leer om te teken en skilder, mens hoef nie noodwendig ‘n talent daarvoor te hê nie. Kreatiewe denke en persepsie is ‘n vaardgheid wat ingeoefen kan word.

Sien Kontak vir kontakbesonderhede.

Elmarie Krische was born and grew up in Pretoria and has been living in Centurion for several years.

In 1983 she obtained a BA (Ed) Art from the University of Pretoria. Thereafter she taught art at several secondary schools in the Pretoria and Johannesburg regions. In 1995 she started giving private tuition in art drawing and painting to children and adults. Elmarie joined the Centurion Art Society in 2004 and received a merit award at the Artist of the Year exhibition.

Art is Elmarie’s passion and she enjoys teaching other to draw and paint as much as she enjoys painting. The therapeutical aspect of art makes art training full of purpose and provides great satisfaction.

Elmarie prefers to work in various media such as acrylic, oil and watercolour, as well as pastelle. She also likes different styles and themes. Her work varies from realistic to a more abstract approach. All art forms interest her - not only fine arts but also performing arts.

She believes any person can learn to draw and paint, one does not necessarily have a talent for it. Creative thought and perception is a skill that can be acquired by training.

See Contact for contact detail.

 

Meer oor Elmarie

More about Elmarie

Werke op CenturioNet se 2005 kalender
Ander werk
Rig navraag

Klastye:

Dinsdae (Volwassenes)
09:30 - 12:30
18:00 - 21:00

Woensdae (Kinders)
14:00 - 16:00

Donderdae (Volwassenes)
18:00 - 21:00

Works on CenturioNet’s 2005 calendar
Other work
Enquire

Tuition Times

Tuesdays (Adults)
09:30 - 12:30
18:00 - 21:00

Wednesdays (Children)
14:00 - 16:00

Thursdays (Adults)
18:00 - 21:00

 

Rand - skeiding

Waarheen nou?
Where to now?

 

 

Hier
HereEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

 

[Intree • Home]

[Elmarie Krische] [Nora Bowyer] [Werke Works] [Nog Werke More Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko. Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 

SuproNet
Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2005. Alle regte voorbehou.

SuproNet
This web site and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2005. All rights reserved.

 

Rand - onder

 

 

 

 

 

Vir ontwerp en huisves van webwerwe soos hierdie:

SuproNet - Afrikaans

SuproNet - English

 

 

Druk jou eie kalender op jou drukker. Klik hier.

Print your own calendar on your printer. Click here.

 

Vir ander elektroniese weergawes van die kalender (“muurpapier” of skermskut), klik hier

For other electronic versions of the calendar (wallpaper or screen saver), click here

 

Inskrywing in Centurion se Internet besigheidsgids.
Entry in Centurion’s online business directory.