CenturioNet - English

CenturioNet - Afrikaans

Kalender 2005 Calendar

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site

Kalender in staander na regs

Kalender 2005 - titel

Tienie Roets

Die 2005 weergawe is CenturioNet se vierde lessenaarkalender en is die derde in ‘n reeks waarin ons die werk van kunstenaars van Centurion uitbeeld. Die 2002 kalender het foto’s van Centurion bevat, die 2003 weergawe werke van Alain Nortjé en die 2004 weergawe het die werk van Stefan Winterbach uitgebeeld.

The 2004 version is the fourth desktop calendar by CenturioNet and the third in our series featuring artists of Centurion. The 2002 version featured scenes from Centurion, the 2003 issue depicted works by Alain Nortjé and in the 2004 issue we showcased the work of Stefan Winterbach.

 

 

In 2005 se kalender word werke van Tienie Roets, vermaarde potloodkunstenaar van Centurion  vertoon.

The 2005 calendar contains works by Tienie Roets, renowned pencil artist of Centurion.

 

 

Inligting oor Tienie Roets

Werke wat verskyn op die kalender

Gratis lessenaarkalender

Weergawe om self te druk

Ander werke van Tienie Roets

Navrae oor Tienie en sy werk

Information about Tienie Roets

Works featured on the calendar

Free desk calendar

Printable version

Other work by Tienie Roets

Enquiries about Tienie and his work

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

 

 

 

 

 

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)

[Tienie Roets] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Meer oor Tienie More about Tienie] [Navraag Enquiry]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 

SuproNet
Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2004. Alle regte voorbehou.

SuproNet
This web site and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2004. All rights reserved.