CenturioNet - English
CenturioNet - Afrikaans

Kalender 2004 Calendar

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site

Gratis Kalender - Free Calendar

Die 2004 weergawe is CenturioNet se derde lessenaarkalender en is die tweede in ‘n reeks waarin ons die werk van kunstenaars van Centurion uitbeeld. Die 2002 kalender het foto’s van Centurion bevat terwyl die 2003 weergawe werke van Alain Nortj้ uitgebeeld het.

Gratis Kalender • Free Calendar

The 2004 version is the third desktop calendar by CenturioNet and the second in our series featuring artists of Centurion. The 2002 version featured scenes from Centurion while the 2003 issue depicted works by Alain Nortj้.

In 2004 se kalender word werke van Stefan Winterbach, Centurion se Kunstenaar van die Jaar vir 2003, vertoon.

.

The 2004 calendar contains works by Stefan Winterbach, the Centurion Artist of the Year for 2003

Inligting oor Stefan Winterbach
•
Werke wat verskyn op die kalender
•
Gratis lessenaarkalender
•
Weergawe om self te druk
•
Ander werke van Stefan Winterbach
•
Navrae oor Stefan en sy werk

Information about Stefan Winterbach
•
Works featured on the calendar
•
Free desk calendar
•
Printable version
•
Other work by Stefan Winterbach
•
Enquiries about Stefan and his work

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

 

 

 

 

 

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans) • CenturioNet (English)

[Stefan Winterbach] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Ander Werk Other Work] [Navraag Enquiry]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 

SuproNet
Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2003. Alle regte voorbehou.

SuproNet
This web site and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2003. All rights reserved.