CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)

 

Bannier - CenturioNet

CenturioNet - Afrikaans

 

Soek!

 

Een vlak op in struktuur

 

 

Stefan Winterbach

 

 

 

 

 

1997
Sluit aan by Centurion Kunsvereniging (CKV)
Meriete Toekenning

1998
Meriete Toekenning

1999
Skilder voltyds

2001
Trofee: Tegnieke Skilderkuns

2002
Komiteelid: CKV

2003
Vise-Voorsitter: CKV
Centurion Kunstenaar van die Jaar

Doen navraag oor Stefan se werk:
Klik hier

1997
Join the Centurion Art Society (CAS)
Merit Award

1998
Merit Award

1999
Paint full-time

2001
Trophy: Technical Painting

2002
Committee Member: CAS

2003
Vice Chairperson: CAS
Centurion Artist of the Year

Enquire about Stefan’s work:
Click here

 

 

My werk behels die natuur en lewe in ons land. Ek skilder so realisties as moontlik om die kyker bewus te maak van die mooi dinge om ons. Mense moet goed voel wanneer hulle na my werke kyk.

Ek sien die kuns van skilder daarin dat ek ‘n illusie van die werklikheid op doek kan vasvang met kwas en verf, soos om die weerkaatsing van die blou lug op nat seesand te kan voorstel met ‘n blou kwashaal, of waar die lig op ‘n voorwerp val te kan vaslę met ‘n strepie verf sodat dit lyk soos die werklikheid.

Ek werk hoofsaaklik van foto’s af maar wat nie net ‘n weergawe van die foto is nie omdat ek dit aanpas om ‘n mooi skildery te maak.

Ek sien die węreld om my soos ‘n skildery. Ek sien elke blaar op ‘n boom soos kwashale. Ek kyk na voorwerpe en dink hoe ek kleure sal meng om daardie kleur te kry en hoe ek dit sal skilder. Ek moet skilder.

My werk word verteenwoordig in muurskilderye en skilderye in besighede soos Spoornet en Subtropico asook in privaatversamelings plaaslik en in die buiteland.

My work reflects nature and life in our country. I paint as realistically as possible to make the onlooker aware of the beautiful things around us. People should feel good when looking at my work.

I see the art of painting in capturing an illusion of reality on canvas, using brush and paint - such as when using a blue brush stroke to represent the reflection of the blue sky on wet sea sand or to capture light reflecting from an object with a sliver of paint.

I work mainly from photographs but do not just reflect what is on the photograph because I change it to create a beautiful painting.

I see the world around me as if part of a painting. I see each leaf on a tree as brush strokes. I look at objects and think how I would mix colours to get the colour and how I would paint it. I have to paint.

My work are represented in murals and other paintings in businesses such as Spoornet and Subtropico as well as in private collections locally and abroad.

 

Meer oor Stefan

More about Stefan

Werke op CenturioNet se 2004 kalender
Ander werk
Rig navraag

Works on CenturioNet’s 2004 calendar
Other work
Enquire

 

Rand - skeiding

Waarheen nou?
Where to now?

 

 

Hier
HereEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

 

[Intree • Home]

[Stefan Winterbach] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Ander Werk Other Work] [Navraag Enquiry]

 

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko. Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 

SuproNet
Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2003. Alle regte voorbehou.

SuproNet
This web site and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2003. All rights reserved.

 

Rand - onder

 

 

 

 

 

Vir ontwerp en huisves van webwerwe soos hierdie:

SuproNet - Afrikaans

SuproNet - English

 

 

Druk jou eie kalender op jou drukker. Klik hier.

Print your own calendar on your printer. Click here.

 

Vir ander elektroniese weergawes van die kalender (“muurpapier” of skermskut), klik hier

For other electronic versions of the calendar (wallpaper or screen saver), click here

 

Inskrywing in Centurion se Internet besigheidsgids.
Entry in Centurion’s online business directory.

 

Ander werk van Stefan
Stefan’s other work

Detail - handpainted egg