CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)

 

Bannier - CenturioNet

CenturioNet - Afrikaans

 

Soek!

 

Een vlak op in struktuur

Na eerste van bladsye hieronder

Alain Nortjé

 

 

 

 

Besoek ook Alain se webwerwe:

Alain as kunstenaar:
www.alainnortje.co.za

Alain se Kunssentrum
www.artcentre.co.za

Also visit Alain’s web sites:

Alain as artist:
www.alainnortje.co.za

Alain’s Art Centre
www.artcentre.co.za

 

 

Die verskeidenheid style van die kunstenaar se werk weerspieël sy soeke na persoonlike en artistieke identiteit.

Hy erken egter: “Maar ek is nie vasgevang in ‘n jaagtog na die bestemming nie; Ek geniet nogal hierdie ingewikkelde reis.”

Die inhoud van sy werk ontlok verskillende emosies en assosiasies by verskillende mense - die toeskouer word deel van die skeppende proses.

Verskillende menings en gevolgtrekkings volg uit die beelde, afhangende van die toeskouer se kulturele, politieke en godsdienstige agtergrond.

Die beelde kan beide fisiese en metafisiese werklikhede beskryf, soms in ‘n soeke na universele en tydlose stellings. Ander weerspieël bloot emosionele reaksies op die omgewing.

Alain Nortjé behaal die BA (Ed) Beeldende Kunste graad aan die Universiteit van Pretoria in 1983. Hy werk aanvanklik as kunsonderwyser, word ‘n lektor by ‘n kollege en begin Centurion Art Centre in 1995.

Toekennings wat hy ontvang het sluit in: Kunstenaar van die Jaar, Kuesta Kunsfees; Kunstenaar van die Jaar, Centurion Kunsvereniging (4 keer); finalis, Suid-Afrikaanse Nuwe Handtekeninge-Kompetisie.

Sy werk word verteenwoordig in verskeie korporatiewe versamelings (bv. Telkom, Absa), opvoedkundige instellings, stadsrade en in privaatversamelings plaaslik en in die buiteland. Hy was een van enkele kunstenaars wat gekies is om Suid-Afrika te verteenwoordig by die Węreldekspo in Lissabon in 1998.

The stylistic diversity of the artist’s work reflects his search for personal and artistic identity.

“But I’m not pre-occupied with arriving at that destination; I rather enjoy this very complex journey,” he admits.

The content of his work evokes different emotions and associations in different people - the viewer becomes part of the creative process.

Different meanings and conclusions are drawn from the images, depending on the viewer’s cultural, political and religious background.

The images could describe both physical and metaphysical realities, sometimes in search of universal and timeless statements. Other merely reflect emotional responses to the environment.

Alain Nortjé obtained a BA (Ed) Fine Arts degree from the University of Pretoria in 1983. He started out as an art teacher, became a college lecturer and in 1995 opened the Centurion Art Centre in Centurion.

His awards include Artist of the Year, Kuesta Art Festival; Artist of the Year, Centurion Art Society (4 times); finalist, South African New Signatures Competition.

His work is represented in several corporate collections (e.g. Telkom, Absa), educational institutions and city councils, and in private collections locally and abroad. He was among a handful of artists selected to represent South Africa at the World Expo in Lisbon in 1998.

Rand - skeiding

Waarheen nou?
Where to now?

 

 

Hier
HereEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

 

[Kalender 2003 Calendar]

[Alain Nortjé] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk • Print]

 

 

Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander
Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie
Webwerf aanvaar die besoeker
bogenoemde voorwaardes.
Rig kommunikasie met betrekking tot
hierdie Webwerf aan die Webmeester.
 

The use of this Website,
the information in it and the links to other
Websites are at the user’s own risk.
By visiting and using this Website,
the visitor accepts these
conditions.
Address your communication regarding
this Website to the Webmaster.
 

SuproNet
Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan
SuproNet,
‘n afdeling van
SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
Alle regte voorbehou.

SuproNet
This Website and its contents belong to
SuproNet,
a division of
SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
All rights reserved.

 

Rand - onder

 

 

 

Vir ontwerp en huisves van webwerwe soos hierdie:

SuproNet - Afrikaans

SuproNet - English

 

 

Druk jou eie kalender op jou rekenaar se drukker. Klik hier.

Print your own calendar on your printer. Click here.