CenturioNet - English
CenturioNet - Afrikaans

Kalender 2003 Calendar

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site

Nou beskikbaar Kalender 2004 Calendar Now Available

Gratis Kalender - Free Calendar

 

 

 

 

 

 

CenturioNet se lessenaarkalender is aan die eidne van 2002 en begin van 2003 weer versprei. Die 2002-weergawe, met foto’s van Centurion, was baie gewild. Die 2003 weergawe is die eerste in ‘n nuwe reeks waarin ons die werk van kunstenaars van Centurion uitbeeld.

Gratis Kalender - Free Calendar

CenturioNet’s desk calendar was distributed during the end of 2002 and beginning of 2003. The 2002 version, featuring scenes from sites in Centurion, was very popular. The 2003 version is the first in a new series featuring artists of Centurion.

 

 

 

 

 

 

Dit is gepas dat die eerste kalender in hierdie nuwe reeks werke van Alain Nortjé uitbeeld. Alain is reeds verskeie kere as Centurion Kunstenaar van die Jaar aangewys en werk in ‘n verskeidenheid van media.

Alain Nortjé

It is apt that the first calendar in the new series depicts works by Alain Nortjé. Alain has been voted Centurion Artist of the Year on several occasions and uses a variety of media.

 

 

 

Inligting oor Alain Nortjé

Werke wat verskyn op die kalender

Gratis lessenaarkalender

Weergawe om self te druk

Information about Alain Nortjé

Works featured on the calendar

Free desk calendar

Printable version

 

 

 

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

 

 

 

 

 

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)

[Alain Nortjé] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk • Print]

 

Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe
is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie Webwerf
aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf
aan die Webmeester.
 

The use of this Website,
the information in it and the links to other Websites
are at the user’s own risk.
By visiting and using this Website,
the visitor accepts these conditions.
Address your communication regarding this Website
to the Webmaster.
 

SuproNet
Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2002, 2003. Alle regte voorbehou.

SuproNet
This Website and its contents belong to SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2002, 2003. All rights reserved.