Hennops Olimpiade 2005

Fotobeeld verskaf met die komplimente van CenturioNet.
Photo montage with the compliments of
CenturioNet

Vir doelgeskikte en bekostigbare Webwerwe, besoek SuproNet
For tailor-made and affordable Websites, visit
SuproNet
 

Let Wel

(1)
Die bladsye wat foto’s bevat mag lank neem om te laai aangesien gepoog is om die beste gehalte te verskaf (min saamgepers)

(2)
Die fokus is op die uitbeelding van die gebeurtenis. Die tegniese gehalte (fokus, ens) van sommige foto’s mag dus dalk nie ideaal wees nie.

Laerskool Hennopspark

Please Note:

(1)
The pages containing photo’s may take considerable time to load since we tried to provide the best quality (limited compression).

(2)
The focus is on providing a view of the event. The technical quality (focus, etc.) of some photographs may therefore be less than ideal.

Vir doelgeskikte en bekostigbare Webwerwe, besoek SuproNet
For tailor-made and affordable Websites, visit
SuproNet
 

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

BesigheidCenturion •  BusinessCenturion

[Hennops Olimpiade 2005]

[Opening 1] [Opening 2] [Naellope] [Hekkies 1] [Hekkies 2] [Hoog- en Verspring] [Spiesgooi] [Ander]

Inisiatief van:
Initiative of:

CenturioNet - Afrikaans
CenturioNet - English

© 2005 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na
Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice
Rig navrae aan
SuproNet • Enquiries to SuproNet