‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Deel van die
CenturioNet Suite • Part of the CenturioNet Suite

Versoek • Request

Gebruik die “pyle” hieronder om heen en weer te blaai of “op” te gaan (na intreebladsy) in die struktuur.
Use the “arrows” below to page backwards and forwards or go “up” (to homepage) in the structure.

 

 

Op • Up

 

 

Vorige • Previous

 

Volgende • Next

Bestel ‘n sertifikaat van deelname (sien voorbeeld) deur die skakel hier regs te klik om e-pos te stuur.

Meld u versoek (bestelling) en groepnommer (sien Spelers) in die e-pos sodat ons weet watter sertifikaat ons moet druk.

Bestel sertifikaat
•
Order certificate

Order a certificate of participation (see example) by clicking the link to the left to send e-mail.

Include your request (order) and group number (see Players) in the e-mail so that we know which certificate to print.

Indien u reeds ‘n sertifikaat gekoop het en die foto is nie van goeie gehalte nie (daar was probleme met ink/papier-kombinasie) versoek ‘n vervanging deur die skakel hier regs te klik om e-pos te stuur.

Meld u versoek (vervanging) en groepnommer (sien Spelers) in die e-pos sodat ons weet watter sertifikaat ons moet herdruk.

U moet die oorspronklike sertifikaat inruil by die kantoor om die plaasvervanger te kan ontvang.

Versoek vervanging
•
Request replacement

If you have already bought a certificate and the photo is not of good quality (there were some problems with the ink/paper combination), request a replacement by clicking the link to the left to send e-mail.

Include your request (replacement) and group number (see Players) in the e-mail so that we know which certificate to reprint.

You have to hand in the original certificate at the office before you may receive the replacement.

Indien u deelgeneem het aan die gholfdag kan u hoλ-resolusie weergawes van die foto’s op die webwerf aanvra deur die skakel hier regs te klik om e-pos te stuur.

Meld die fotonommer (sien Spelers (G-nommer) of Ander (A-nommer)) in die e-pos sodat ons weet watter foto om te stuur.

Versoek hoλ-resolusie foto
•
Request high resolution photo

If you participated in the golf day you can request hig resolution versions of the photographs on this site by clicking the link to the left to send e-mail.

Include the number of the photo(see Players (G-number) or Other (A-number)) in the e-mail so that we know which photo to send.

Vir ander versoeke, navrae, kommentaar, insette, ensovoorts, klik die skakel hier regs om e-pos te stuur.

Ander inset
•
Other input

For other requests, enquiries, comments, input, etcetera, click the link to the left to send e-mail.

 

 

 

[Gholfdag 2002 Golf Day] [Spelers • Players] [Ander • Other] [Sertifikaat • Certificate] [Versoeke • Requests]

 

 

Soek • Search

 

 

 

 

Besoek ook ons ander webwerwe:
Also visit our other web sites:

 

 

 

 

Afrikaans • English

Afrikaans • English

Afrikaans • English

 

 

© 2002 SuproNet
‘n afdeling van
SUPROKON Bestuursdienste
Alle regte voorbehou

© 2002 SuproNet
a division of
SUPROKON Management Services
All rights reserved