‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Deel van die
CenturioNet Suite • Part of the CenturioNet Suite

Foto’s van Deelnemers • Photos of Participants

Gebruik die “pyle” hieronder om heen en weer te blaai of “op” te gaan (na intreebladsy) in die struktuur.
Use the “arrows” below to page backwards and forwards or go “up” (to homepage) in the structure.

 

 

Op • Up

 

 

Vorige • Previous

 

Volgende • Next

Die “G-nommer” dui op afslaanvolgorde (1ste putjie)

Klik op foto om te vergroot
Click on photo to enlarge

 The “G-number” indicate tee-off order (1st hole)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

 

 

 

[Gholfdag 2002 Golf Day] [Spelers • Players] [Ander • Other] [Sertifikaat • Certificate] [Versoeke • Requests]

 

 

Soek • Search

 

 

 

 

Besoek ook ons ander webwerwe:
Also visit our other web sites:

 

 

 

 

AfrikaansEnglish

AfrikaansEnglish

AfrikaansEnglish

 

 

© 2002 SuproNet
‘n afdeling van
SUPROKON Bestuursdienste
Alle regte voorbehou

© 2002 SuproNet
a division of
SUPROKON Management Services
All rights reserved