‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Deel van die
CenturioNet Suite • Part of the CenturioNet Suite

Sertifikaat • Certificate

Gebruik die “pyle” hieronder om heen en weer te blaai of “op” te gaan (na intreebladsy) in die struktuur.
Use the “arrows” below to page backwards and forwards or go “up” (to homepage) in the structure.

 

 

Op • Up

 

 

Vorige • Previous

 

Volgende • Next

Indien u reeds ‘n sertifikaat gekoop het en die foto is nie van goeie gehalte nie (daar was probleme met ink/papier-kombinasie) versoek ‘n vervanging hier.

Sertifikate van deelname (A4) soortgelyk aan die een hieronder is beskikbaar by die sakekamer se kantoor teen R20/kopie. Bestel hier.
•
Certificates of participation (A4) similar to the one depicted below are available from the office of the business forum at R20/copy.
Order here.

If you have already bought a certificate and the photo is not of good quality (there were some problems with the ink/paper combination), request a replacement here.

 

 

 

[Gholfdag 2002 Golf Day] [Spelers • Players] [Ander • Other] [Sertifikaat • Certificate] [Versoeke • Requests]

 

 

Soek • Search

 

 

 

 

Besoek ook ons ander webwerwe:
Also visit our other web sites:

 

 

 

 

Afrikaans • English

Afrikaans • English

Afrikaans • English

 

 

© 2002 SuproNet
‘n afdeling van
SUPROKON Bestuursdienste
Alle regte voorbehou

© 2002 SuproNet
a division of
SUPROKON Management Services
All rights reserved