SuproNet (Afr)   • SuproNet (Eng) •   CenturioNet (Afr)   •   CenturioNet (Eng)

Bannier - CenturioNet

Gautrein •  Gautrain

 

 

 

 

Petisie • Petition

CenturioNet (Afr)

Gautrein Portaal
Gautrain Home

 

Een vlak op in struktuur

‘n Groep inwoners het ‘n petisie teen die voorgestelde sneltreinprojek opgestel. U kan die petisie hier aflaai, u besonderhede insleutel en die voltooide petisie e-pos aan die organiseerder

A group of residents have drawn up a petition against the proposed high speed train project. You can download the petition here, type in your particulars and e-mail the completed petition to the organiser.

Petisie • Petition (in MS Word, 22kB)
(Regsklik en “Save ... as”  • Right-click and “Save ... as”)

E-pos voltooide petisie aan elmo@yebo.co.za
E-Mail completed petition to
elmo@yebo.co.za

 

Hierdie petisie word deur CenturioNet beskikbaar gestel as diens aan die gemeenskap van Centurion. Indien u besware teen of ondersteuning aan die Gautreinprojek wil uitspreek, kan u hierdie bladsye gebruik. Besoek KletsNet om aan die bespreking deel te neem of kontak ons om ander maniere te bespreek waarop u gehelp kan word om u vryheid van spraak uit te oefen.

•

CenturioNet has made this petition available as service to the Centurion community. If you want to express your opposition to or support for the proposed Gautrain project, you may use these pages. Visit ChatNet to participate in the discussion or contact us to discuss other ways in which we can assist you to exercise you right to feedom of expression.

Rand - skeiding

Waarheen nou?

 

 

RelatiefEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

[Gautrein • Centurion • Gautrain]

[Kaart • Map] [Petisie • Petition] [Kopiereg Copyright]

 


Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie Webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf aan die Webmeester.
•
The use of this Website,
the information in it and the links to other Websites are at the user’s own risk.
By visiting and using this Website, the visitor accepts these conditions.
Address your communication regarding this Website to the Webmaster.

SuproNet
Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien
Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2002 SuproNet. Alle regte voorbehou.
•
This Website and its contents belong to
SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See
Copyright for conditions of use.
© 2002 SuproNet. All rights reserved.

 

Rand - onder