SuproNet (Afr)   • SuproNet (Eng) •   CenturioNet (Afr)   •   CenturioNet (Eng)

Bannier - CenturioNet

Gautrein •  Gautrain

 

 

 

 

Kaart • Map

CenturioNet (Afr)

Gautrein Portaal
Gautrain Home


Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die korrektheid van die inligting wat hier aangebied word nie. Gebruik van die inligting is uitsluitlik op risiko van die besoeker/gebruiker. Deur hierdie inligting te gebruik, aanvaar u hierdie voorwaardes.
Sien
Kopiereg vir erkennings en gebruiksvoorwaardes

We do not accept any responsibility for the accuracy of the information presented here. Use of this information is at the sole risk of the visitor/user. By using this information, you accept these conditions.
See
Copyright for acknowledgements and conditions of use

 

Een vlak op in struktuur

Na eerste van bladsye hieronder

K01 Groenkloof
K02 Kloofsig
K03 Lyttelton
K04 Clubview
K05 Die Hoewes
K06
Verwoerdburgstad
K07 Highveld
Techno Park
K08 Zwartkop
K09 Gateway
K10 Rooihuiskraal
K11 Louwlardia
K12 Kosmosdal

Klik op die deel van die kaart (K01 tot K12) waarvan u die detail van die voorgestelde roete wil sien. Die kaarte is tussen 250kB en 375kB groot.
Click on the part of the map (K01 to K12) for which you would like to see the detail of the proposed route. The maps are between 250kB and 375kB in size.

Spoorlyn in geel       
Railway line in yellow       

© 2002 CenturioNetK01 GroenkloofK02 KloofsigK03 LytteltonK04 ClubviewK05 Die HoewesK06 VerwoerdburgstadK07 Highveld Techno ParkK08 ZwartkopK08 ZwartkopK09 GatewayK10 RooihuiskraalK11 LouwlardiaK12 Kosmosdal

Na bo


Bronne •  Sources

Lugfoto’s verkry deur foto’s te neem van lugfoto’s verskaf deur Gauteng Provinsiale Regering/Gautrain/BlueIQ/Bohlweki tydens ope dag in Centurion op 5 Februarie 2002.

Aerial photographs obtained by taking photographs of aerial photos supplied by Gauteng Provincial Government/Gautrain/BlueIQ/Bohlweki during open day in Centurion on February 5, 2002.

Rand - skeiding

Waarheen nou?

 

 

RelatiefEen vlak opEerste bladsy in volgende (laer) vlakVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

[Gautrein • Centurion • Gautrain]

[Kaart • Map] [Petisie • Petition] [Kopiereg Copyright]

[K01 Groenkloof] [K02 Kloofsig] [K03 Lyttelton] [K04 Clubview]

[K05 Die Hoewes] [K06 Verwoerdburgstad] [K07 Highveld Techno Park] [K08 Zwartkop]

[K09 Gateway] [K10 Rooihuiskraal] [K11 Louwlardia] [K12 Kosmosdal]

 


Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie Webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf aan die Webmeester.

The use of this Website,
the information in it and the links to other Websites are at the user’s own risk.
By visiting and using this Website, the visitor accepts these conditions.
Address your communication regarding this Website to the Webmaster.

SuproNet
Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien
Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2002 SuproNet. Alle regte voorbehou.

This Website and its contents belong to
SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See
Copyright for conditions of use.
© 2002 SuproNet. All rights reserved.

 

Rand - onder