Na intreebladsy

bied aan • presents
‘n SuproNet Webwerf

Gautrein •  Centurion •  Gautrain

Voorgestelde sneltrein tussen Pretoria en Johannesburg wat deur Centurion sal beweeg.
Proposed high speed train linking Pretoria and Johannesburg and moving through Centurion.

 

 

Hierdie deel van CenturioNet word aangebied as ‘n diens aan die gemeenskap van Centurion. Dit was duidelik dat daar ‘n behoefte was aan detailkaarte van die voorgestelde roete maar die kaarte was nie beskikbaar op die amptelike Gautrein-webwerwe nie. Ons het tydens die ope dag in Centurion (5 Februarie 2002) foto’s geneem van die beskikbare lugfoto’s en bied dit hier aan.

Intussen het die amptelike Gautrein webwerf wel detailkaarte beskikbaar gemaak.
Klik hier vir hulle bladsy met indeks van kaarte.
Nota:
Toe ons die kaarte getoets het, was dit nie on ‘n webvriendelike formaat nie, m.a.w. webleser (“browser”) kan dit nie vertoon nie. Laai dit af en gebruik ‘n grafiese program om dit te vertoon.

Neem gerus deel aan ons bespreking oor hierdie onderwerp op KletsNet.

Indien u enige ander voorstelle of versoeke het m.b.t. hierdie webwerf, laat weet ons asseblief .

This part of CenturioNet is provided as a service to the community of Centurion. It was clear that that there was a need for detailed maps of the proposed route but these were not available on the official Gautrain websites. During the open day in Centurion (5 February 2002) we took photographs of the available aerial photographs and make it available here.

Since then the official Gautrain website has made detailed maps available.
Click here for their map index page.
Note:
When we tested the maps, they were not in a web friendly format, i.e. they could not be displayed by a browser. Download them and view with a graphics (paint) program.

You are also invited to participate in our discussion of the topic on ChatNet.

If you have any other suggestions or requests regarding this website, please let us know
.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die korrektheid van die inligting wat hier aangebied word nie. Gebruik van die inligting is uitsluitlik op risiko van die besoeker/gebruiker. Deur hierdie inligting te gebruik, aanvaar u hierdie voorwaardes.
Sien
Kopiereg vir erkennings en gebruiksvoorwaardes

We do not accept any responsibility for the accuracy of the information presented here. Use of this information is at the sole risk of the visitor/user. By using this information, you accept these conditions.
See
Copyright for acknowledgements and conditions of use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir meer inligting oor Gautrein, besoek die amptelike webwerwe:
For more information about Gautrain, visit the official websites:

www.gautrain.co.za
www.gautraineia.co.za
 

Om u eie Webwerf te laat ontwikkel en huisves, kontak SuproNet vir doelgemaakte en bekostigbare oplossings.
To have your own site developed and hosted,
contact SuproNet for tailor-made and affordable solutions.

 

[Kaart • Map] [Petisie • Petition] [Kopiereg Copyright]


Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie Webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf aan die Webmeester.
•
The use of this Website,
the information in it and the links to other Websites are at the user’s own risk.
By visiting and using this Website, the visitor accepts these conditions.
Address your communication regarding this Website to the Webmaster.

SuproNet
Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien
Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2002, 2003, 2004 SuproNet. Alle regte voorbehou.
•
This Website and its contents belong to
SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See
Copyright for conditions of use.
© 2002, 2003, 2004 SuproNet. All rights reserved.