Sakeman 2004 Businessman

Foto’s van Tinus Strydom, Sakeman van die Jaar 2004.
Photographs of Tinus Strydom, Businessman of the Year 2004.

 

Gebruik pyle om van een groep na ‘n ander te beweeg. • Use arrows to move from one group to another.
Klik op foto vir groter weergawe. • Click on photo for larger version

 

 

CvdJ • CotY

 

Vorige groep • Previous group

CvdJ2004CotY - 032 - IMG_9700

CvdJ2004CotY - 033 - IMG_9701

CvdJ2004CotY - 034 - IMG_9702

CvdJ2004CotY - 032 - IMG_9700

CvdJ2004CotY - 033 - IMG_9701

CvdJ2004CotY - 034 - IMG_9702

CvdJ2004CotY - 035 - IMG_9703

CvdJ2004CotY - 036 - IMG_9704

CvdJ2004CotY - 037 - IMG_9705

CvdJ2004CotY - 035 - IMG_9703

CvdJ2004CotY - 036 - IMG_9704

CvdJ2004CotY - 037 - IMG_9705

CvdJ2004CotY - 038 - IMG_9706

CvdJ2004CotY - 081 - IMG_9750

CvdJ2004CotY - 038 - IMG_9706

CvdJ2004CotY - 081 - IMG_9750

Volgende groep • Next group

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

[Centurion van die Jaar 2004 Centurion of the Year]

[Algemeen General] [Gaste Guests] [CvdY CotY] [Sakeman Businessman] [Sakevrou Businesswoman] [Finaliste Finalists]

Inisiatief van:
Initiative of:

CenturioNet - logo
CenturioNet

© 2004 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice

 

 

 

 

Toekennings gemaak deur:
Awards made by:

 

 

 

 

 

 

 

Verwante webwerwe
Related web sites

 

 

CvdJ 2003 CotY
CvdJ 2002 CotY
CvdJ 2001 CotY

CenturioNet (Afr)
CenturioNet (Eng)

BesigheidCenturion
BusinessCenturion

 

 

BesigheidCenturion

 

 

Vir ontwerp en huisves van webwerwe
For design and hosting of web sites

 

 

SuproNet (Afrikaans)

 

 

SuproNet (English)

 

 

 

 

 

Adverteer op soortgelyke webwerwe