Centurion van die Jaar
2004
Centurion of the Year

 

Jaarlikse toekenning deur:
Annual award by the:

Centurion Sakekamer • Centurion Business Forum

Centurion van die Jaar 2004
Centurion of the Year 2004

CvdJ2004CotY - Bobby Lock et al

Bobby Lock saam met Leonie Smit (Voorsitter) en drie van die finaliste.
Bobby Lock with Leonie Smit (Chairperson) and three of the finalists.

Sakeman
Businessman

CvdJ2004CotY - Sakeman

Tinus
Strydom

Sakevrou
Businesswoman

CvdJ2004CotY - Sakevrou

Sonja
Smith

Spesiale Toekenning
Special Award

Spesiale Toekenning
Special Award

CvdJ2004CotY - Spesiaal 1

Drs. Clive & Marie
Landman

CvdJ2004CotY - Spesiaal 2

Bondev

Foto’s van die Geleentheid • Photos of the Event

 

 

 

 

 

Centurion van die Jaar • Centurion of the Year

 

 

 

 

 

Seremoniemeester, Spreker, Gaste, Borg, Spesiale Toekennings en AHI Groete
Master of Ceremonies, Speaker, Guests, Sponsor, Special Awards, and AHI Greetings

 

 

 

 

Ander Toekennings • Other Awards

Sakeman van die Jaar
Businessman of the Year

Sakevrou van die Jaar
Businesswomen of the Year

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

[Centurion van die Jaar 2004 Centurion of the Year]

[Algemeen General] [Gaste Guests] [CvdY CotY] [Sakeman Businessman] [Sakevrou Businesswoman] [Finaliste Finalists]

Inisiatief van:
Initiative of:

CenturioNet - logo
CenturioNet

© 2004 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice