Centurion van die Jaar
2003
Centurion of the Year

 

Jaarlikse toekenning deur:
Annual award by the:

Centurion Sakekamer • Centurion Business Forum

Sakekamer se donateurslede • Donor members of the business forum
Alternative Structures, Wierda Eiendomme & Southlake Travel

Centurion van die Jaar 2003
Centurion of the Year 2003

Les Cox

Les Cox

Sakeman
Businessman

Sakevrou
Businesswoman

Beeldbouer
Image Builder

Bestuurslid
Committee Member

Phiip Boardman
Isabel Forssman Centurion Rekord Ulrich Langner

Philip
Boardman

Isabel
Forssman

Centurion
Rekord

Ulrich
Langner

Foto’s van die Geleentheid • Photos of the Event

 

 

 

 

Centurion van die Jaar • Centurion of the Year

 

 

 

 

Ander Toekennings • Other Awards

Sakeman van die Jaar
Businessman of the Year

Sakevrou van die Jaar
Businesswomen of the Year

Beeldbouer van die Jaar
Image Builder of the Year

Bestuurslid van die Jaar
Committee Member of the Year

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

[Centurion van die Jaar 2003 Centurion of the Year]

[Algemeen General] [Gaste Guests]

[CvdY CotY]

[Sakeman Businessman] [Sakevrou Businesswoman] [Beeldbouer Image Builder] [Bestuur Committee]

Inisiatief van:
Initiative of:

CenturioNet - logo
CenturioNet

© 2003 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na
Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice