Centurion van die Jaar
2002
Centurion of the Year

 

Nuusflits • Newsflash

Dringende Aksie Rakende Centurion Meer
Tydens die geleentheid is ‘n persverklaring van die uitvoerende burgemeester van Tshwane rakende die Centurion Meer voorgelees. Klik hier om die verklaring te lees.

Klik hier vir die sakekamer se persverklaring oor dieselfde onderwerp sowel as oor die funksie.

Urgent Action Regarding Centurion Lake
During the event a press release by the executive mayor of Tshwane regarding the Centurion Lake was read. Click here to read the press release.

Click here for a press release by the busines forum regarding the same issue and about the event.

Persverklarings met foto’s ook op sakekamer se webwerf.
Press releases with photographs also on the
web site of the business forum.

 

Jaarlikse toekenning deur:
Annual award by the:

Centurion Sakekamer • Centurion Business Forum

Sakekamer se donateurslede • Donor members of the business forum
Pleroma Makelaars  & Carousel

Centurion van die Jaar 2002
Centurion of the Year 2002

Leonie Smit

Leonie Smit

Sakeman
Businessman

Sakevrou
Businesswoman

Beeldbouer
Image Builder

Bestuurslid
Committee Member

Les Cox
Lorraine van Schaik Anton He˙denr˙ch Magda Erasmus

Les
Cox

Lorraine
van Schaik

Anton
He˙denr˙ch

Magda
Erasmus

Foto’s van die Geleentheid • Photos of the Event

 

 

 

 

Centurion van die Jaar • Centurion of the Year

 

 

 

 

Ander Toekennings • Other Awards

Sakeman van die Jaar
Businessman of the Year

Sakevrou van die Jaar
Businesswomen of the Year

Beeldbouer van die Jaar
Image Builder of the Year

Bestuurslid van die Jaar
Committee Member of the Year

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

[Centurion van die Jaar 2002 Centurion of the Year]

[Algemeen General] [Gaste Guests]

[CvdY CotY]

[Sakeman Businessman] [Sakevrou Businesswoman] [Beeldbouer Image Builder] [Bestuur Committee]

Inisiatief van:
Initiative of:

CenturioNet - logo
CenturioNet

© 2002 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na
Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice