Centurion van die Jaar
2001
Centurion of the Year

Vir doelgeskikte en bekostigbare Webwerwe, besoek SuproNet • For tailor-made and affordable Websites, visit SuproNet

Nou ook beskikbaar: Centurion van die Jaar 2002 • Now also available: 2002 Centurion of the Year

Jaarlikse toekenning deur:
Annual award by the:

Centurion Sakekamer • Centurion Business Forum
Gert Meintjies
Chris Lee
Sakkie Kotze

Gert Meintjies
Sake • Business

Sakkie Kotze
Kultuur • Culture

Chris Lee
Gemeenskap • Community

Foto’s van die Geleentheid
Photos of the Event

Foto’s van die CvdJ Wenner in elk van die drie kategorieë
Photos of the CotY Winner in each of the three categories

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

[Centurion van die Jaar 2001 Centurion of the Year]

[Algemeen General] [Gaste Guests]

[Gemeenskap Community] [Kultuur Culture] [Sake Business]

Inisiatief van:
Initiative of:

CenturioNet - logo
CenturioNet

© 2001, 2002 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na
Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice