SuproNet   •   BesigheidCenturion   •   Centurion Sakekamer

Bannier - CenturioNet
Na intreebladsy

 

 

 

Een vlak op in struktuur

 

 

Gemeenskapskas

Benodig eie Webwerf? SuproNet
 

 

 

 

Centurion Gemeenskapskas het opgegaan in die Tshwane Gemeenskapskas, wat sedertdien tot niet gegaan het. Vir inligting oor die nasionale organisasie, klik hier

Embleem van gemeenskapskas
Stad wat omgee

Missie

Die Gemeenskapskas is ‘n organisasie wat nie op winsbejag ingestel is nie en verbind is om op doeltreffende wyse fondse in te samel en te versprei aan organisasies wat betrokke is by die bevrediging van welsynsbehoeftes van die gemeenskap.

Die organisasie ondersteun en verskaf riglyne aan ontvangerorganisasies wat doeltreffende en toepaslike dienste lewer en hulle eie hulpbronne doelmatig aanwend.

Die kas poog om die behoeftes van alle skenkers te bevredig deur die fondse van die gemeenskap so wyd en doeltreffend moontlik aan die gemeenskap te versprei.

Doelwitte

Die doelwitte van die Gemeenskapskas is as volg:

 • Om spesiale welsynsdienste te bevorder deur hoofsaaklik finansiële hulp te verleen binne die bedryfsarea en om fondse vir hierdie doel in te samel.
 • Om aan die gemenskap die geleentheid te bied om menslike welsynswerk te verrig deur die Gemeenskapskas. Die kas se doel is om sodanige bydraes te versprei onder geregistreerde welsyn- en fondsinsamelingsorganisasies wat aanbeveel word deur die Streekswelsynsraad van die Departement Gesondheid en Welsyn sowel as ander liggame wat deur die direksie goedgekeur is.
 • Om samewerking, doeltreffendheid en ekonomiese bedryf te bevorder van welsynsorganisasies en ander liggame wat deur die direksie goedgekeur word in die vermelde areas.
 • Om saam te werk met ander gemeenskapskasse in die daarstelling en instandhouding van ‘n Nasionale Raad van Gemeenskapskasse wat ten doel het om die aktiwiteite van kasse op ‘n nasionale basis te koördineer.
 • Om enigiets te doen wat te doen het of bevorderlik is vir die bereiking van die kas se doelwitte soos uiteengesit in die grondwet.

Kontakbesonderhede en Deelname

Om deel te neem aan enige van bogenoemde projekte kan enige van die volgende Bestuurslede geskakel word:

 • Hennie Vorster (Voorsitter)
 • Rita Aucamp (Uitvoerende Direkteur)
 • Erwin Stark (Vise-Voorsitter)
 • Marietha Aucamp (Skakelbeampte)
 • Thea Naudé (Sekretaris)

Die Tshwane Gemeenskapskas het tans 54 geaffilieerde welsynslede wat hulp benodig met betrekking tot fondse en ander hulpmiddels.

Vir enige verdere navrae, skakel ons gerus by +27 (012) 664 8176

Stad vir mense

Na bo

Bronne

Die volgende bronne word met dank erken:

 • Gemeenskapskas se Jaarverslag 2001
 • Gemeenskapskas

Rand - skeiding

Waarheen nou?

 

 

[Portaal]

RelatiefEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

 

[Agtergrond] [Besigheid] [Besiens- waardighede] [Verblyf] [Vermaak] [Dagboek] [Foto's van Geleenthede] [Kaarte] [KletsNet] [Skakels] [Aflaai] [Terugvoer] [Kopiereg]

 

[Geskiedenis] [Belegging] [Gemeenskap] [Regering]

 

[Bejaardesorg] [CGBM] [Gemeenskapskas] [Hospitium] [Kleutersorg] [Inskrywing]

 

Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie Webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf aan die Webmeester.

CenturioNet
Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes en outeursregkennisgewing.
© 2001-2013. CenturioNet
Alle regte voorbehou.

 

Rand - onder

 

 

 

 

 

 

 

 

Besigheidsgids

BesigheidCenturion

Lys van besighede in Centurion.
Ekonomiese data (statistiek) oor Centurion.

 

Advertensie - nuwe venster vir inligting

 

Vir ontwerp en huisves van webwerwe soos hierdie:

SuproNet

SuproNet